Pla de Polítiques de Dones del Pallars Sobirà

matrioskas_melanie mikecz blanc

Elaboració del Pla de Polítiques de Dones de la comarca del Pallars Sobirà per al període 2016-2020 amb l’objectiu de desenvolupar accions adreçades a assolir la igualtat entre dones i homes.

Els eixos d’actuació que conformen el present projecte prenen el relleu de les accions desplegades els darrers anys per part del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i la resta d’Ajuntaments de la comarca, iniciades l’any 2006 amb el primer pla d’abast comarcal i renovada el 2008 amb l’aprovació del 2n pla.  Actuacions que impliquen a les diferents entitats de l’administració pública i als agents socials i que, aposten per la igualtat real d’oportunitats entre dones i homes a la comarca.

mOntanyanes dóna suport tècnic a través de l’organització i la realització d’una diagnosi participativa i la posterior elaboració del pla.

El projecte és impulsat pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà i realitzat durant la tardor del 2015.

Top