PDLS de Cardós

 

 

El Pla de Desenvolupament Local Sostenible de Cardós ha de ser un document pràctic que serveixi de full de ruta als tres ajuntaments que integren la vall; en cooperació amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a portar a terme accions conjuntes encaminades a augmentar el seu dinamisme social, cultural i econòmic. El pla es va realitzar amb fonaments integradors, de sostenibilitat i participatius i amb l’objectiu últim de millorar la qualitat de vida, fixar població, empreses i activitat a la vall.

Clicant aquí podeu trobar tota la informació referent al procés participatiu que es va dur a terme per a elaborar el Pla de Desenvolupament Local Sostenible de Cardós i també les accions que es van implementant, com ara la constitució de l’Associació de Municipis Cardosencs per a reforçar el treball conjunt dels ajuntaments, la sol·licitud de la plaça d’AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupmant Local) o els seminaris per a empreses del sector turístic de les valls, per a fomentar el turisme sostenible i generar sinèrgies.

 

 

 

Top