Pla d’acció ACCIÓ ARAN 20/30

Pla d’acció partipatiu impulsat pel Conselh Generau d’Aran el 2020 que vol generar les bases, a partir de projectes aplicats i pràctics, a un nou model territorial per a la Val d’Aran. La diversificació econòmica és el principal objectiu. Els valors que el fonamenten: la identitat, la innovació, la cohesió social, la sostenibilitat.

Durant l’elaboració del Pla va irrompre la crisi sanitària generada pel Covid-19, i la necessitat de diversificació econòmica es va fer encara més evident. Per aquests motiu, el Pla va adoptar una doble vocació, donar resposta a les necessitats més immediates, per respondre a les urgències del moment i que permetin incidir en la regeneració de l’ocupació i de l’activitat econòmica; però també una visió a més llarg termini. Perquè les accions d’avui tinguin incidència en la generació d’un model territorial per a demà, més fort, sostenible i resilient.

https://www.conselharan.org/ca/promocion-economica/aran-accion-2020-2030/

 

 

Top