Pla d’usos de les Eres a Tírvia

Pla d’usos de les Eres de Giralt i Jordi a Tírvia:  Elaboració del pla d’usos per a la transformació de dos antics pallers en un centre comunitari per a artesans i empreses de serveis.

El projecte es portà a terme entre els anys 2006 i 2007, per encàrrec de l’Ajuntament de Tírvia.

Top