Museu de la Llibertat / Sort

Projecte de promoció del Museu de la Llibertat – museu de la Pau a la frontera. Aquest vol donar a conèixer el procés d’evasió de la 2a. guerra mundial a través dels passos naturals de les zones de l’Alt Pallars i França. mOntanyanes ha coordinat totes les activitats que es van fer al Museu en els seus primers anys de vida, amb l’objectiu de dinamitzar-lo i donar-lo a conèixer (material promocional, cursos, activitats educatives, activitats de difusió, etc).

Projecte realitzat durant els anys 2007 a 2009. Impulsat des de l’Ajuntament de Sort.

Top