Moiem-nos?!

Procés de participació entorn el desenvolupament econòmic del Pallars Sobirà.  El projecte pretenia posar en comú les inquietuds i interessos dels diferents sectors econòmics del Pallars Sobirà per trobar propostes transversals que contribuïssin a una dinamització en comú de tot el territori. El procés donà lloc al projecte Del tros al plat.

El procés es portà a terme l’any 2006, impulsat des del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Top