Masovera

Projecte de cooperació Leader l’objectiu del qual és conèixer la situació de l’hàbitat amb predominança de poblament dispers (masies i cases aïllades) y proposar accions per a millorar les condicions de vida de les persones que hi viuen i assegurar-ne la perpetuació  de forma sostenible.

Dins el marc del projecte, mOntanyanes ha elaborat la Diagnosi de l’hàbitat dispers a la Catalunya Central (2010); l’Estudi de propostes sobre hàbitat dispers i sostenibilitat a la Catalunya Central (2010); les Jornades i mostra d’empreses Masies + Sostenibles (2011) i la Guia: La Masia Sostenible. Guia pràctica per a la rehabilitació i la construcció sostenible (2011).

El projecte s’inicià l’any 2010, el lidera el Grup GAL Asociación para el Desarrollo de Gúdar, Javalambre y Maestrazgo i a Catalunya hi participa el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.

 

Visitar Web
Top