Implantació del Porta a Porta al Pallars Sobirà

 

 

magnetic domicilis

 

L’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona ha liderat el projecte europeu SCOW (Selective Collection of Organic Waste in tourist areas). A Catalunya, el projecte s’ha materialitzat en la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica al Pallars Sobirà i la construcció d’una planta de compostatge a Sort, entre d’altres accions.

El porta a porta és un model de recollida selectiva dels residus municipals que es caracteritza perquè son els posseïdors dels residus, és a dir, els ciutadans, aquells que  separen les diverses fraccions dels residus en origen, i que, en lloc de dipositar-les en uns contenidors disposats a la via pública,  deixen les diverses fraccions directament en el punt de generació, és a dir a la porta de l’habitatge o el comerç, lloc on seran recollides d’acord amb un calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment. Aquest sistema de recollida selectiva dels residus PaP permet eliminar els contenidors del carrer, millorar la imatge del territori i obtenir uns alts nivells de reciclatge.

mOntanyanes s’ha encarregat d’organitzar i coordinar la campanya informativa que inclou la difusió de la informació a les Escoles i Instituts en forma de tallers, així com a la ciutadania en general, desplaçant-se als diferents nuclis de població on es preveu la implantació d’aquest nou model de recollida de residus. I una prolongació d’aquesta campanya informativa dirigida a segons residents i establiments turístics durant l’estiu.

Aquest projecte s’ha realitzat durant l’hivern i la primavera del 2015.

Per a més informació podeu consultar la web del porta a porta i el vídeo resum que ha publicat l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona

Top