Guia ‘Compra a pagès’

Participació en l’elaboració de la guia “Compra a pagès”, l’objectiu de la qual és promocionar i donar a conèixer aquelles explotacions agrícoles i ramaderes que comercialitzen els seus propis productes. mOntanyanes va recopilar, sistematitzar i elaborar la informació relativa a la zona del Pirineu Occidental de Catalunya.

La guia es va editar l’any 2010 pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya.

Top