Projectes

La nostra especialització és el medi rural des de tots els seus vessants. Com que considerem que per dinamitzar-lo cal un enfoc pluridisciplinar, els nostres projectes poden incidir en camps tant diversos com el sector primari; la cultura; el turisme; l’educació; el medi ambient; la comunicació i en definitiva, qualsevol àrea que pugui donar resposta a les necessitats específiques de cada territori. A continuació pots consultar la fitxa dels diferents projectes ordenats per àmbits

Dinamització cultural i turística

Top